Vi kan bygge hjemmesiden din

Vi lager vanlig nettsider til kundene våre. Enten du trenger en enkel representant side eller en avansert nett butikk, så er det noe vi kan gjøre. Vi bruker velkjente CMS WordPress til det. Vi kan bygge egne moduler til dere f.eks Bank ID indentifikasjon, produkt styring o.s.v. Vi også integreres det mot andre backend systemene som f.eks styrer produkt lister på lager o.s.v.

Vi kan lage det fra en template eller helt fra bunn av med deres eget design hvis det er ønskelig.

På nettsidene er det viktig med SEO tilpasning. Her er vårt hoved fokus når vi lager nettsider i WordPress. Hjemmesidene deres skal selvfølgelig kjøres raskt og tilpasses mobil enhetene.

Her er noen nettsider vi har laget:

visparer.no

Vi kan lage din hjemme side slik at du kan treffe flere kunder online – ta gjerne kontakt med oss: