Interne systemer

Interne systemer er en nettside som stort sett brukes internt i en bedrift. Slike systemer er vanligvis ikke synlig for resten av verden.

Noen kunder har behov for egne interne systemer som skal brukes for kunde håndtering(CRM), salgs behandling, markedsføring, ansatt oppfølging(EPR), drifts rapportering, ansatt sertifisering eller lignende oppgaver som kan ikke vises offentlig til resten av verden.

Vanligvis har disse systemene har egne krav fra kundene. Noen skal integreres i tredje parts systemer for å hente data f.eks en dialer, eller verifisere det mot andre systemer.  F.eks å verifisere en person mot folke registeret.

Gjennom mange års erfaring har vi integrert mot nesten alt mulig fra de mest moderne integrasjoner til noen eldre standarder.

Formålet med slike systemer er å systematisere og automatisere mest mulig manuelt arbeid så mennesker kan gjøre mer verdifulle oppgaver.

Interne systemer hjelper bedrifter med å optimalisere ressurs bruken og gir bedre innsikt på hvordan det går med forretningen og gir bedre kontroll over kostnadene.

Ta gjerne kontakt med oss slik at vi kan hjelpe deg å lage et slikt system tilpasset ditt behov